Menu Close

Informacija tėvams

Vaikų priėmimas

Kviečiame jungtis į aktyvių tėvų klubą

Dėl  darbo organizavimo vasaros laikotarpiu

Pietų miego reforma

Bendrieji sveikatios ir saugos reikalavimai

Atlyginimas už vaiko išlaikymą

Pavojai internete

Saugus laikas prie ekrano

Įtraukusis ugdymas

Ugdytinių asmeninės pažangos ir asmeninės ūgties stebėjimo ir vertinimo sistema

Kada gali būti skelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Svetainių nuorodos


Trumpa informacija apie vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje:
 

1. Vaikas į lopšelį-darželį atvedamas sveikas, švarus ir tvarkingas.
2. Vaikas į įstaigą  atvedamas iki 8.30 val. ir paimamas iki 19.00 val.
3. Vaikui susirgus ar dėl kitos priežasties neatvykus į lopšelį-darželį, pranešti direktoriui ar grupės
mokytojui iki 8.30 val.
4. Laiku sumokėti mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje (iki einamojo mėnesio 20 dienos).
5. Prasidėjus naujiems mokslo metams pateikti įstaigai sveikatos pažymėjimą ir dokumentus, įrodančius teisę gauti lengvatą (iki einamų metų rugsėjo 10 dienos).
6. Dalyvauti organizuojamose lopšelio-darželio ar grupės susirinkimuose, šventėse ir  tėvų talkose.
7. Prieš atvedant 3-6 m. vaiką į įstaigą, jį tam paruošti: išmokyti valgyti, naudotis tualetu, nenaudoti čiulptukų ir sauskelnių.
8. Iškilus neaiškumams, problemoms jas spręsti su grupės mokytoju, jų neišsprendus, kreiptis į lopšelio-darželio direktorių.
9. Norėdami laikinai nelankyti įstaigos, nepamirškite parašyti atitinkamos formos prašymą lopšelio-darželio direktoriui (iki 3 dienų).
10. Abipusė pagarba ir supratimas – svarbus veiksnys vaikų gerovei, todėl prašome nežeminti darbuotojų vaikų akyse, nekomentuoti mokytojų ir įstaigos darbuotojų elgesio vaikui girdint, nekalbėti pakeltu balsu.
11. Nesiųsti nepilnamečių, t. y. iki 14 metų vaikų ir nepažįstamų asmenų paimti vaiką, prieš tai neparašius prašymo ir neinformavus auklėtojos.


TAI NAUDINGA !

Malonu ir vėl pasidžiaugti, kad prasidėjus naujiems mokslo metams ir vėl tęsiamas unikalus aplinkosaugos projektas ,,Mes rūšiuojam” ,kuriame mūsų įstaiga taip pat dalyvauja. Todėl prašome nelikti abejingais ir drąsiai prisijungti prie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo.

Plačiau apie akciją galite sužinoti internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt

Skip to content