Menu Close

Rumšiškių lopšelis-darželis

Jūs visada
čia laukiami !

Informacija apie vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, ikimokyklinį bei priešmkokyklinį ugdymą ir t.t.
Ritmiškas darželio gyvenimo organizavimas padeda vaikams harmoningai vystytis, palaiko jų vidinę pusiausvyrą.
Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sudaro perspektyvinius valgiaraščius.
Veikla

Naujienos

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis Iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius.  Valstybės atkūrimo diena, reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

Skaityti daugiau »

Užgavėnių šventė

Už smagią, sočią, pavasario šiluma dvelkiančią Užgavėnių šventę. dėkoju visam Rumšiškių lopšelio-darželio kolektyvui, mūsų ugdytiniams, jų tėvams, kurie savo nuotaika ir aktyvumu sukūrė gyvą šventę.

Skaityti daugiau »

Trumpai apie mus

Palankios sąlygos vaikų nuo 1,5 iki 6 m. ugdymui, saviraiškai ir saviugdai. Saugi ir psichologiškai sveika lopšelio-darželio aplinka, padedanti atrasti ir perimti svarbiausias gyvenimo vertybes. Vaikai sveiki, kūrybingi ir aktyvūs.

Pedagogas – aukštos kvalifikacijos, kūrybinga ir iniciatyvi asmenybė, taikanti modernius darbo su ugdytiniais metodus ir būdus.

Vadovas – ugdymo ir vadybos specialistas, partneris ir patarėjas.

Tėvai ir pedagogai lygiaverčiai partneriai.

Prisistatymas

Mūsų uždaviniai

1.  Formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines Kaišiadorių rajono nuostatas, lopšelio-darželio ugdymo tikslus, uždavinius bei vaikų ir tėvų lūkesčius.
2.  Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi.
3.  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: psichologinio ir fizinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, asmeninio tobulėjimo.
4.  Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės ir dorovinės kultūros pagrindus.
5.  Ugdyti ir stiprinti asmenybės bruožus, padedančius vaikui pasirengti mokymuisi mokykloje.

Galerija

Įstaigos akimirkos

Veikla

Partneriai ir projektai

Į visas organizuojamas veiklas yra įtraukiami ne tik įstaigos vaikai bet ir jų tėveliai, įstaigos socialiniai partneriai.

Abipusis ryšys

Turite klausimų ? Norite parašyti atsiliepimą ?

Mums labai svarbi jūsų nuomonė, nes tikime, kad viskas, kas geriausia yra sukuriama bendromis pastangomis, todėl maloniai Jūsų prašome pasidalinti savo mintimis, išsakyti pastabas, o gal tiesiog pagirti kurį nors mūsų įstaigos narį 🙂

Skip to content