Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

,,Saulučių” grupės dienos ritmas

,,Boružiukų” grupės dienos ritmas

,,Sraigiukų” grupės dienos ritmas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pasaulis vaiko akimis“. Programa parengta pagal LR ŠMM patvirtintą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas vyksta 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį). Vertinimas atliekamas vadovaujantis LR ŠMM patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2016).

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 

Skip to content