Menu Close

Nuorodos

Nacionalinė švietimo agentūra

https://www.nsa.smm.lt/2023/01/04/patvirtintos-prioritetines-pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo-sritys/

Kaišiadorių miesto savivaldybė
http://www.kaisiadorys.lt

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras
http://www.kaisiadorysssc.lt

Kaišiadorių psichologinė tarnyba
https://ppt.kaisiadorys.lm.lt/

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
https://kaisiadoriuspc.lt

Kaišiadorių meno mokykla
https://www.kaisiadoriumm.lt/

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
http://www.smm.lt

Švietimo ir mokslo institucijos
http://www.aikos.smm.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

http://www.nsa.smm.lt/sppc/

Vaiko raidos centras
http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras
http://www.pvc.lt

VŠĮ „Vaikų linija“
http://www.vaikulinija.lt

Asociacija „Kitoks vaikas“
http://www.kitoksvaikas.lt

 

Skip to content